ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก(ลพบุรี) พร้อม ประธานชมรมแม่บ้านฯและอดีตนางสาวไทยปี 2512 คณะผู้จัดสร้าง ร่วมบุญพิธีเททองเททองหล่อ”องค์สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา” และ”องค์สมเด็จพระเอกาทศรถ”ประดิษฐาน ณ พระตำหนัก “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ วัดวังโพรงเข้ ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี..

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 61 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ดิถีนคร~ มหาสิทธิโชค~กระทิงวัน มงคลฤกษ์ เวลา 09.09 น.ณ.พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา บางเลน จ.นครปฐม ร่วมบุญมหากุศล งานพิธีเททองหล่อองค์สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา” และ องค์สมเด็จพระเอกาทศรถ ไว้ประดิษฐาน ณ พระตำหนัก “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ วัดวังโพรงเข้ ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โดยมี พลตรี วีรยุทธ อินทร์วร ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก(ลพบุรี) พร้อมด้วย คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก และ คณะแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก จุดธูป~เทียน เบิกฤกษ์ เบิกชัยและ คุณวารุณี แสงศิรินาวิน(อดีตนางสาวไทย ปี 2512) ร่วมถึงแขกผู้มีเกียรติ ผู้ใจบุญทุกท่านร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญทวยเทพเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บูรพกษัตริย์ ทุกพระองค์ ในการหล่อ”องค์สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา” กับ “องค์สมเด็จพระเอกาทศรถ มี เรืออากาศโท วิจักษณ์ สองจันทร ์(อาจารย์ตี๋ )เป็นเจ้าพิธีกรรมการบวงสรวง…

ซึ่งมี- พระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา และ พระนั่งปรก 4 ทิศ แผ่เมตตาจิต ร่วมถึงคณะผู้จัดสร้างประธานอุปถัมภ์สายบุญหลายท่าน อาทิเช่น 1.พลโท ชมพล – คุณ ประภัศรา อามระดิษ
2.พลโท วุฒิไกร – คุณ แจ่มจันทร์ คล้ายวงษ์
3.พลโท.ปรีชา – คุณ ลออตา สายเพ็ญ
4.พลตรี ศรชัย – คุณ กิตติยา กาญจนสูตร5.พลตรี สมพงค์ – คุณ นงนุช ลิมปิโชติกุล
6.พลตรี ปิยพงศ์ – คุณ อัญชุลีย์ กลิ่นพันธุ์
7.พันเอก สุวัฒน์ – สร้อยฟ้า ธรรมกิจ
8.พันเอก สมชาย – คุณ ขนิษฐา กาญจนอุดมการและ ครอบครัว
9.พันเอก อวิรุทธ์ สวดปะโคน และ ครอบครัว
10.คุณ เสาวคนธ์ กรรณสูต
11.คุณ อดิศร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์
12.คุณ มาลินี สุขมงคล
13.คุณ ธนิสสรณ์ พัชรศิรพงศ์ และ ครอบครัว 14.ชมรมจิตประภัสสร/15.ชมรมเรือนพระธาตุปู่ใหญ่/16.บ้านร่มพระโพธิ์/17.ชมรมวิถีพุทธธรรม/18.เรือนปัจจัยสี่ สาขาเหนือ(เชียงราย)19.ชมรม สหธรรมิกพุทธคุณ/20.ชมรม ข่าวสารงานบุญ คณะเจ้าภาพต้องขออนุโมทนาในการร่วมสร้างบุญใหญ่ มา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ…

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: