“ตัวแทนข้าราชการ ตร.ภ.5 ยื่นผลการ พิจารณาของข้าราชการตำรวจในสังกัด ขอเสนอทบทวนร่าง พรบ.ตร.แห่งชาติ!!

“ตัวแทนข้าราชการ ตร.ภ.5 ยื่นผลการ พิจารณาของข้าราชการตำรวจในสังกัด ขอเสนอทบทวนร่าง พรบ.ตร.แห่งชาติ!!

วันนี้ 16 ส.ค.2561 พ.ต.ท.กฤษฎา พงษ์สุวรรณ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.5 เป็นผู้แทน ภ.5 นำผลการพิจารณาของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 รวมจำนวน 178 ราย ซึ่งมีมติร่วมกันเสนอขอทบทวนร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ… และร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ…. ต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Leave a Reply

%d bloggers like this: