ปค.เน้นย้ำทุกอำเภอส่งชุดปฏิบัติการตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่

ปค.เน้นย้ำทุกอำเภอส่งชุดปฏิบัติการตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดกฎหมาย และได้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนในพื้นที่รอบโรงงานที่จัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เช่น ตะกั่ว ปรอท คลอรีน เป็นต้น โดยปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ

กรมการปกครอง ซึ่งมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคทั้งในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน พร้อมสนับสนุนนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม โดย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้สั่งการนายอำเภอทั่วประเทศให้ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายชุดปฏิบัติการประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านออกตรวจสอบปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยให้ความสำคัญกับโรงงานที่มีการประกอบกิจการถอดแยกและบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรก รวมทั้งตรวจตรา และสอดส่องผู้ครอบครอง วัตถุอันตรายโดยผิดกฎหมาย หากพบการกระทำความผิดให้รายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที เช่น ประสานอุตสาหกรรมจังหวัด แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

นอกจากนี้ อธิบดีกรมการปกครอง ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลในพื้นที่ หากพบการกระทำความผิดให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบทันที ตลอดจนให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายภาคประชาชนรับทราบช่องทางในการแจ้งเบาะแสในกรณีพบโรงงานต้องสงสัย โดยโทร. 1548 และรวบรวมปัญหาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างผิดกฎหมายในพื้นที่รายงานจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทราบ เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

ที่มาช่องข่าวปกครอง

Leave a Reply

%d bloggers like this: