คณะผู้ร่วมงานบุญมหากุศล พิธีเททองหล่อองค์สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา” และ องค์สมเด็จพระเอกาทศรถ ประดิษฐาน ณ พระตำหนัก “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”เข้าเยี่ยมชมไหว้พระ สักการะองค์เทพ ” พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา”บางเลน จ.นครปฐม..

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 61 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 เวลา 12.09 น. ณ.พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา บางเลน จ.นครปฐม คณะผู้ร่วมงานบุญมหากุศล พิธีเททองหล่อองค์สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา” และ องค์สมเด็จพระเอกาทศรถ ประดิษฐาน ณ พระตำหนัก “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ วัดวังโพรงเข้ ต.เกาะแก้ว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมี พลตรี วีรยุทธ อินทร์วร ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก(ลพบุรี) พร้อมด้วย คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก~คณะชมรมแม่บ้านศูนย์การบินทหารบก และ คุณวารุณี แสงศิรินาวิน(อดีตนางสาวไทย ปี 2512) แขกผู้มีเกียรติ ท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านหลังเสร็จพิธีเททอง ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ “พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา 3 บางเลน ไหว้พระสักการะองค์มหาเทพ~มหาเทวี และ”องค์พระพิฆเนศ ทั้ง 32 ปาง และ ปาง 33 ปางจำลองจากเมือง ปูเน่ อินเดีย 8 ปาง ภายในอาคารมงคลจักรวาล..

ทั้งนี้ ท่านประธานเจ้าของ/ผู้ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา คุณอานนท์ แก้วมโนรมย์ และคุณ สุภาพร แพบัว ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชมสถานที่ พร้อมกับการถ่ายรูปเป็นไว้ที่ระลึก มา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ…

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: