เขตประเวศ ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน

เขตประเวศ ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน

สำนักงานเขตประเวศ ร่วมกับ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 ของรัฐบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของประชาชน กรณีผู้ประกอบการสร้างเดือดร้อนกับผู้อยู่อาศัยในชุมชน 40 ไร่

ที่ห้องประชุมชั้น 3 เขตประเวศ เมื่อวันที่ 17 ส.ค.61 ที่ผ่านมา .: นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานการประชุมร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนในชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ ซึ่งร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการล้างเหล็ก sheet pile ของบริษัท ชาร์ลูน ไทย จำกัด ถนนสุขาภิบาล 2 แยก 15 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. ก่อให้เกิดเสียงดัง ฝุ่นละออง และความสั่นสะเทือน พร้อมกับลงพื้นที่สอบถามความเดือดร้อนของประชาชน และตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยมี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน นางศรีสําอาง โกศาสตร์ ผู้อำนวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนของประชาชน นายสมบัติ เครือกีรติธรรม หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล และ ฝ่ายโยธา ร่วมประชุมลงพื้นที่
สืบเนื่องจากบริษัท ซาร์ลูนไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการล้างเหล็กชีทไพล์ได้ดำเนินการติดตั้งเครนสำหรับยกเหล็กโดยเครนติดตั้งใกล้ชิดกับแนวกำแพงที่มีบ้านเรือนตั้งอาศัยอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนหลายหลังคาเรือน จากการทำงานของเครนด้วยแรงสั่นสะเทือนส่งผลกระทบทำให้บ้านเรือนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับความเสียหายและความเดือดร้อนบ้านเรือนมีรอยแตกร้าวรอยแยกและมีเสียงดังซึ่งส่งผลกระทบมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งได้เคยมีการร้องเรียนกับผู้ประกอบการบริษัท ซาร์ลูนไทย จำกัด เรื่องให้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงจากการทำงานของเครนและผลกระทบดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ผู้ร้องจึงทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตประเวศ และศูนย์บริการประชาชนสายด่วน 1111 ของรัฐบาล ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการดังกล่าวนายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขประเวศ กล่าวว่า จากการเข้าตรวจสอบของสำนักงานเขตฯ สถานประกอบการที่ถูกร้องเรียนดังกล่าว ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 15 แขวงและเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท การผลิตโลหะเป็นภาชนะเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว สำหรับขั้นตอนการแก้ปัญหาเสียงดัง อันเกิดจากการขนย้ายและขึ้นลงเหล็กชีทไพล์ด้วยเครื่องจักรนั้น เนื่องจากเกิดเสียงดังจากมอเตอร์เครนและเสียงเหล็กชีทไพล์กระทบกัน รวมทั้งขณะล้างทำความสะอาดเหล็กชีทไพล์ด้วยน้ำมันหัวฉีด จึงทำให้เกิดเสียงดังได้ ส่วนฝุ่นละอองเกิดจากดินที่ติดมากับเหล็กชิพพลายที่ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดจึงทำให้ฝุ่นละอองถูกพัดพาโดยลมพุงกระจายไปทั่วบริเวณนั้น ส่วนความสั่นสะเทือนขณะขึ้นลงของเหล็กชีทไพล์ด้วยหลักเกณฑ์อาจทำให้ชีสไพล์ที่วางลงกระทบพื้นแรงเกินไปจึงเกิดความสั่นสะเทือนได้
อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ร่วมกับตัวแทนของ บริษัท ซาร์ลูนไทย จำกัด ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ และตรวจสอบสภาพความเสียหายของบ้านพักอาศัยสอบถามความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากการประกอบกิจการของ บริษัท ซาร์ลูนไทย จำกัด แล้วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าสภาพทั่วไปของบ้านมีรอยร้าวตามผนังและชาวบ้าน ทั้งในส่วนอาคารเดิมและส่วนที่ต่อเติมภายหลังแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่ารอยแตกร้าวดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุใด สำนักงานเขตประเวศ จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งและออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้บริษัทฯดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: