กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฎิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และได้รับเกียรติจากพลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมอภิปราย ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ตรวจราชการกรมฯ ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1-16 และสาขา ผู้อำนวยการส่วนที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานฯ รวมจำนวน 466 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และรับทราบปัญหารวมถึงข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดวาระการปฏิรูปครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร และ ดร.บัญฑูร เศรษฐศิโรตน์ มาร่วมอภิปรายให้แง่คิดและข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมการประชุม ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล : นายบำรุง แสงพันธุ์ ผอ.สฟอ.

Leave a Reply

%d bloggers like this: