เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กระจายกำลังออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กระจายกำลังออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่าน

ส่งกำลังใจไปน่าน
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ
พี่น้องชาวน่าน ภัยธรรมชาติ

Leave a Reply

%d bloggers like this: