บึงกาฬ “ฤทธิ์พายุเบบินคาพัดผ่านเมื่อวาน ทำน้ำโขงสูงขึ้น ไหลย้อนเข้าทีลุ่ม ทีมบึงกาฬเร่งสูบระบาย”

บึงกาฬ
“ฤทธิ์พายุเบบินคาพัดผ่านเมื่อวาน ทำน้ำโขงสูงขึ้น ไหลย้อนเข้าทีลุ่ม ทีมบึงกาฬเร่งสูบระบาย”
เช้าวันเสาร์ที่ 18ส.ค. 61/08.00น. ระดับน้ำโขงสูงขึ้น39ซม. (11.87ม.) จากพายุฝนเบบินคา ตกหนักเมื่อวานนี้
ส่งผลให้น้ำโขงไหลย้อนตามห้วยเข้าที่ลุ่มอีกครั้ง
ผวจ.บึงกาฬ พาทีมบึงกาฬทุกหน่วย แก้ไขสถานการณ์ ดังนี้
1)วางกระสอบทรายกั้นลำห้วย ป้องกันน้ำโขงไหลย้อนเข้าที่ลุ่มริมหนอง
2)เดินเครื่องสูบน้ำออกจากหนองเงี่ยง หน้าศูนย์ราชการ ซึ่งรับน้ำจากทุกหนอง ระบายทิ้งลงโขง เพื่อรักษาระดับน้ำ ได้ผลตามแผน
3)ทุกอำเภอ ทุกอปท. ทำความสะอาดท่อ/รางระบายน้ำ นำสิ่งกีดขวางที่ไหลมากันน้ำฝน ให้ท่อสะอาดพร้อมรับฝนตกอีกครั้ง
4)ประเมินสถานการณ์ : ยังรับมือได้

นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.บึงกาฬ
ส.18ส.ค.61/13.00น.

Leave a Reply

%d bloggers like this: