การไฟฟ้าฯ จ.น่าน ได้ทำการปลดจุดจ่ายไฟแรงสูง และแรงต่ำไปหลายพื้นที่แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

(ประกาศ)ประชาสัมพันธ์
สำหรับพื้นที่น้ำท่วมสูง(อ.เมือง,อ.ภูเพียง)

ขณะนี้ การไฟฟ้าฯ จ.น่าน ได้ทำการปลดจุดจ่ายไฟแรงสูง และแรงต่ำไปหลายพื้นที่แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

จึงแจ้งมาเพื่อเตรียมการในการที่จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ภายในคืนนี้ด้วย

จึงขออภัยในความไม่สะดวก
โทร. 054 775367
การไฟฟ้าฯจ.น่าน


ประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน

Leave a Reply

%d bloggers like this: