เทศบาลนครลำปาง จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

เทศบาลนครลำปาง จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2561 โดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง ได้จัดการแข่งขันขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยในปีนี้ได้จัดการแข่งขันทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ปิงปอง ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง ฟุตซอล และกรีฑา มีนักกีฬาจากโรงเรียนเทศบาล 1, 3, 4, 5, 6 และ 7 ร่วมการแข่งขันในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

Leave a Reply

%d bloggers like this: