สำนักชลประทานที่1 ออกประกาศเตือนผู้อาศัยอยู่ริมน้ำปิง เตรียมรับมือจากการเร่งปล่อยระบายน้ำ

สำนักชลประทานที่ 1 ออกประกาศเตือนผู้อาศัยอยู่ริมแม่น้ำปิงเตรียมรับมือจากการเร่งปล่อยระบายน้ำ เพื่อรับมือดีเปรสชั่น เบบินคา ซึ่งปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย และเมื่อเวลา 10.00 น เข้าปกคลุมประเทศเมียนมาร์ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือ ยังคงมีฝนชุกหนาแน่น กลับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ทำให้น้ำในลำน้ำแม่แตง ที่ไหลผ่านฝายแม่แตง เวลา 14.00 น วัดได้ 372.70 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที จะส่งผลให้ปริมาณ ในลำน้ำปิงเพิ่มมากขึ้น สำนักงานชลประทานที่ 1 จะบริหารจัดการน้ำโดย การเปิดประตูระบายน้ำ ในลำน้ำปิง ประกอบด้วย ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ฝายชลประทานขันธ์พินิจ ฝายพญาอุต ฝายหนองสลีก ประตูระบายน้ำดอยน้อย ประตูระบายน้ำวังปาน และประตูระบายน้ำแม่สอย ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เพื่อระบายน้ำรองรับน้ำหลาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และไม่ให้เกิดผลกระทบ ความเสียหายต่อกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน และผู้อยู่อาศัยริมตลิ่งแม่น้ำปิง สำนักงาน ชลประทานที่ 1 จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในความปกครองของท่าน ผู้ใช้น้ำของฝาย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำประปา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง และผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ที่ใช้น้ำจากแม่น้ำปิงในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าควรปลดตัวหนอนท่อส่งน้ำ และยึดแพสูบน้ำให้มั่นคง ทั้งนี้สำนักชลประทานที่ 1 กรมชลประทานมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่สามารถประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด คือนายนิธิ วรมงคล ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษา โทรศัพท์ 086 397 5941 โดยสามารถประสานงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

%d bloggers like this: