มหาดไทยเชิญเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนึ่งในโครงการดีดีจากไทยนิยม ยั่งยืน เที่ยว 1 ได้ถึง 3 ช้อป ชม ชิล สัมผัสเสน่ห์ความงามของ วิถีชีวิต – ชุมชน – วัฒนธรรม 22 – 26 พ.ย. นี้

มหาดไทยเชิญเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนึ่งในโครงการดีดีจากไทยนิยม ยั่งยืน เที่ยว 1 ได้ถึง 3 ช้อป ชม ชิล สัมผัสเสน่ห์ความงามของ วิถีชีวิต – ชุมชน – วัฒนธรรม 22 – 26 พ.ย. นี้
.
วันนี้ (8 พ.ย. 2561) เวลา 14.00 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : ภายใต้ชื่อ “OTOP นวัตวิถี เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้… อยู่แล้วจะรัก” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาล โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน และนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด เข้าร่วมในงานแถลงข่าวด้วย

นายสุธี มากบุญ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 9,328 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยรัฐบาลมีความมุ่งหวังในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการส่งเสริมการตลาด และการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งได้ยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP จาก 3,273 หมู่บ้านทั่วประเทศ จากสถิติการท่องเที่ยวชุมชนเดือน มิถุนายน 2561 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยว รวม 939,192 คน มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 687,472,161 บาทนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เปิดเผยว่า การจัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีครั้งนี้ หรือ
“แอ่งเล็ก-เช็คอิน” ที่เชื่อมกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแอ่งใหญ่ จะมีเจ้าบ้านจากแต่ละชุมชน มาชวนไปเที่ยวบ้าน เที่ยวชุมชนของเขา และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP และบริการ จากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มางานเดียวครบรส แบบ 3 in 1 เพราะจะได้ทั้งช้อป ชม ชิล โดยภายในงาน
มีการแบ่งพื้นที่เป็น 4 โซนหลัก ได้แก่ 1) โซนจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้นแบบ 50 ชุมชน 2) โซนจัดแสดงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด 110 ชุมชน 3) โซนนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3,113 ชุมชน
4) โซนจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงพื้นเมือง ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่น และชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังมากมาย ตลอดระยะเวลาการจัดงานเพื่อสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย
รวมทั้งมีการจับรางวัลรถจักรยานยนต์ ทุกวัน ๆ ละ 1 คัน รวม 5 วัน 5 คัน และรางวัลพิเศษ รถกระบะ 4 ประตู อีก 1 รางวัล

นายสุธี มากบุญ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพลิกโฉมการขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียวสู่การเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ตามความต้องการ โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชนเชื่อมโยงกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล
มาสนับสนุน โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ ทำให้ครอบครัวและลูกหลานได้อยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชนเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจากแอ่งใหญ่ สู่แอ่งเล็กในชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข สามารถเพิ่มผู้ประกอบการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างแท้จริง พร้อมเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาเที่ยวงาน OTOP นวัตวิถี : เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก สัมผัสเสน่ห์ความงดงามของ วิถีชีวิต-วิถีชุมชน-วิถีวัฒนธรรม เพื่อกระจายรายได้สู่ฐานราก ซึ่งจัดงานในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ฮอลล์ 5-7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์
กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

%d bloggers like this: