นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามดูงานขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช

นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามดูงานขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช
นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่บ้านสามกอง ตำบลเกาะแต้ว ติดตามกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช ผักตบชวา และ ผักกระเฉด ซึ่งขึ้นเต็มทั้งสองฝั่งลำคลอง เกิดการกีดขวางทางเดินของน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งส่งผลกระทบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ดังนั้นนายนิพนธ์ บุุญญามณี นายก อบจ.สงขลา จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำเครื่องจักรรถแบคโคคอยาวลงพื้นที่ทำการขุดลอกคลอง เพื่อกำจัดวัชพืชต่างๆที่ลอยอยู่ในลำคลอง เพื่อเปิดทางเดินของน้ำให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณสายคลองบ้านสามกอง ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ให้รอดพ้นจากการถูกน้ำท่วมขัง เมื่อฝนตกลงมาอย่างหนัก เนื่องจากขณะนี้กำลังย่างเข้าสู่ฤดูฝน

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: