ราชบุรี  – เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สมาคมสื่อมวลชนการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

ราชบุรี – เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สมาคมสื่อมวลชนการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ และเปิดตัวสมาคม สื่อมวลชนการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี โดยนายดุสิต จิรภัทรากร นายกสมาคมฯเป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจาก พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมงานกันจำนวนมาก

ทั้งนี้นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวว่า จังหวัดราชบุรีมีสมาคมใหม่เกิดขึ้นอีกสมาคม คือสมาคมสื่อมวลชนการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นอีกสมาคมหนึ่งที่แยกออกเป็นสาขาท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ทางจังหวัดราชบุรีก็ยังต้องขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่ละอำเภอก็มีตลาดสินค้าพื้นบ้าน สินค้าโอท็อป จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวมากมาย จึงอยากให้ร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารเรื่องของการท่องเที่ยวให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง

นายดุสิต จิรภัทรากร นายกสมาคมสื่อมวลชนการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สมาคมสื่อมวลชนการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี เป็นการรวมตัวของสื่อมวลชนส่วนกลางประจำจังหวัดราชบุรี และสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายในด้านของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชน ในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลในบ้านเรา มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ไหนบ้าง แนะนำสถานที่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สินค้าพื้นบ้าน สินค้าโอท็อประดับ 5 ดาว ตลอดทั้งเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยว ทางสมาคมฯจะกระจายข่าวสารสื่อสารสื่อทุกช่องทาง ทั้งสื่อ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ท เว็ปไซร์ เฟสบุ๊ค และอื่นๆ

Leave a Reply

%d bloggers like this: