ราชบุรี  – โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย ออกรณรงค์ตามชุมชนปลูกจิตสำนึกการเลือกตั้ง 62

ราชบุรี – โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย ออกรณรงค์ตามชุมชนปลูกจิตสำนึกการเลือกตั้ง 62

วันที่ 7 มี.ค.62 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย ม.11 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กว่า 250 คน ได้ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชน “24 มีนาคม เข้าคูหาไม่กาคนซื้อเสียง” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกคนดีเข้าสภาฯ เพื่ออนาคตคนรุ่นใหม่และประเทศชาติ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามหน้าที่ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ และไม่กาเลือกคนซื้อเสียงเข้าไปในสภา และไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการซื้อสิทธิขายเสียง หรือทุจริตเลือกตั้งอย่างเด็ดขาด โดยขอให้ใช้ดุลยพินิจของตัวเองในการตัดสินใจเลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศ เพื่อพัฒนาชาติ บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปเผยแพร่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองในครัวเรือน หรือชาวบ้านในหมู่บ้าน ชุมชน ของตัวเองได้รับทราบถึงสิทธิ หน้าที่ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้อีกด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: