“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือเยียวยาผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง ฐานะยากจน!!

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”ช่วยเหลือเยียวยาผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง ฐานะยากจน!!

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 62 เวลา 11.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุลรอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานกกล.รส. จว.ปข.พื้นที่อ.เมืองร่วมกับมว.รส.ที่ 1 (อ.เมือง) ร้อย รส.จว.ปข.(ศร.) พร้อมด้วยนายจตุพร เย็นจิตร ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ.ทุ่งเคล็ด ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบฯ

ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์จำนวน 2 รายดังนี้.

1.)นางแถม หอมศิลป์ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 199/1 ม.6 บ.ทุ่งเคล็ด ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ แต่ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้ อาศัยอยู่ที่บ้านตามลำพังโดยมีลูกสาวคนโตที่อาศัยอยู่บ้านใกล้เคียงมาคอยดูแลเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน

2.)นางอนงค์ สุขสวัสดิ์ อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 162/1 ม.6 บ.ทุ่งเคล็ด ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อาศัยอยู่กับหลานชาย และเหลนชาย จำนวน 4 คน ซึ่งสภาพความเป็นอยู่ อย่างลำบากโดยไม่มีกระแสไฟฟ้า อาศัยแผงโซล่าเซลล์เก็บแบตเตอรี่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน เส้นทางเข้า – ออกบ้าน ห่างจากถนนเส้นทางหลัก ประมาณ 1 กม. ต้องอาศัยใช้เส้นทางผ่านที่ดินของบุคคลอื่น

ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”โดยดร.มาลัย ผิวพรรณ ในถุงยังชีพมีข้าวสาร ,อาหารกระป๋อง และอื่นๆ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันและเรื่องอื่นๆกับทั้ง 2 ราย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: