กอ.รมน.ลำพูน เดินหน้าขอคืนผืนป่าจากราษฎรที่บุกรุกครอบครองทำประโยชน์

กอ.รมน.ลำพูน เดินหน้าขอคืนผืนป่าจากราษฎรที่บุกรุกครอบครองทำประโยชน์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ประสานการปฏิบัติกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลี้ ร่วมกับฝายปกครองอำเภอลี้,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน และคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจเจรจาขอคืนพื้นที่ป่าที่ราษฎรเข้าบุกรุก ครอบครอง ทำประโยชน์โดยเจ้าของยินยอม ท้องที่ บ.อุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยเจรจาขอคืนได้จำนวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 54-1-00 ไร่

#สำนักงานโฆษก กอ.รมน.
#ทวงคืนผืนป่า #การบุกรุกพื้นที่ป่า

Leave a Reply

%d bloggers like this: