กรมคุมประพฤติร่วมพิธีตักบาตร ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

กรมคุมประพฤติร่วมพิธีตักบาตร ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
วันนี้ (8 มีนาคม 2562) นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชนปฏิบัติราชการในตำแหน่งเลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ จัดโดย กรมการศาสนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี โดยนำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ มานำเสนอให้สังคมได้เรียนรู้ความเป็นมาและประวัติศาตร์แห่งราชวงศ์จักรี การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และความหลากหลายของสังคมไทย ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: