พบวัดเก่าสร้างในสมัยเมืองไทรบุรียังเป็นของไทย อายุกว่า 200 ปี ยังขาดปัจจัยสร้างพระอุโบสถ วอนชาวพุทธใจบุญร่วมบริจาคทรัพย์สร้าง

พบวัดเก่าสร้างในสมัยเมืองไทรบุรียังเป็นของไทย อายุกว่า 200 ปี ยังขาดปัจจัยสร้างพระอุโบสถ วอนชาวพุทธใจบุญร่วมบริจาคทรัพย์สร้าง
ผู้สื่อข่าวพบวัดเก่าที่สร้างขึ้นสมัยเมืองไทรบุรี ยังเป็นของประเทศไทย โดยพบว่า หลวงพ่อด้วง อมโร เดิมท่านเป็นพระภิกษุ จำพรรษาที่ไทรบุรี ซึ่งเปลี่ยนมาเป็นรัฐเคดาร์ของประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ท่านจึงได้ธุดงค์มายังประเทศไทย และท่านได้ตั้งจิตอธิฐานว่าหากหมู่บ้านใดที่มีบ้าน 9 หลัง ท่านจะสร้างวัดที่หมู่บ้านนั้น จนกระทั่งธุดงค์มาถึงหมู่บ้านลุ่มแห่งนี้ มีบ้านเรือน 9 หลังพอดี ท่านจึงได้สร้างวัดบ้านลุ่มแห่งนี้ขึ้นมา ประมาณพุทธศักราช 2300 ได้วิสุงคามสีมาประมาณปีพุทธศักราช 2340 และได้ติดต่อทางราชการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาภายในวัดด้วย
สำหรับหลวงพ่อด้วง อมโร ท่านเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศมาเลเซียและหมู่บ้านใกล้เคียง กิตติศักดิ์ของท่านในด้านพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เลื่องลือมาจนทุกวันนี้

ปัจจุบันนี้มี พระปลัดประวิช ฐานกโร เป็นเจ้าอาวาสวัดลุ่ม ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา ได้พร้อมด้วยชาวบ้านลุ่มร่วมมือกันพัฒนาวัดลุ่ม ซึ่งสร้างอยู่แนวเขตแดนไทย-มาเลเซีย ได้สร้างอุโบสถมานานนับหลายปีและได้ก่อสร้างค้างคาไว้ ซึ่งทางวัดลุ่มยังขาดปัจจัยอีกมากในการก่อสร้างอุโบสถวัดลุ่ม จึงได้บอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ
ช่วยร่วมกันบริจาคปัจจัยสร้างพระอุโบสถให้แล้วเสร็จ สามารถบริจาคผ่านบัญชีของธนาคาร กรุงไทย สาขานาทวี หมายเลขบัญชีวัดลุ่ม 928 -0-47655-6
วัดลุ่มนับว่าเป็นวัดที่สำคัญทางประวิติศาสตร์ ซึ่งด้านหลังของวัดลุ่มไปไม่ไกลก็จะเป็นแนวภูเขาเขตแดนไทย-มาเลเซีย และปัจจุบันพระอุโบสถ ยังสร้างค้างคาอยู่ เสนาสนะยังทรุดโทรมมากเพราะยังขาดปัจจัยปฏิสังขรณ์ จึงขอบอกบุญตามแรงศรัทธา
บุญไหนจะใหญ่เท่า บุญสร้างพระอุโบสถ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: