นนทบุรี ชาวมุสลิมปากคลองลำรี จัดแข่งเรือพายสานสัมพันธ์ลำรี รำลึก ครั้งที่30

นนทบุรี ชาวมุสลิมปากคลองลำรี จัดแข่งเรือพายสานสัมพันธ์ลำรี รำลึก ครั้งที่30
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชุมชนสุเหร่าปากคลองลำรี หมู่ที่2 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นายณัฐธีร์ อัครฐานฐิติคุณ เป็นประธานในการจัดก่ารแข่งขันงาน “ลำรี รำลึก “สายสัมพันธ์แห่งลุ่มน้ำปากคลองรำลี ครั้งที่ 30 โดยมีอาจารย์สมหวัง คนตรง รองประธานสภา อบต.ละหาร และนายดิเรก วันแอเลาะห์ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับ
นายณัฐธีร์ อัครฐานฐิติคุณ ประธานจัดงาน กล่าวว่า คลองดังกล่าวมีความกว้างประมาณ 20 เมตร เชื่อมต่อกับคลองหลายสาย อาทิเช่น คลองพระพิมลราชา คลองลำรี คลองลำโพ เป็นต้น ซึ่งก่อนที่จะมีการแข่งเรือพายนั้นตนพร้อมด้วยผู้นำชุมชน , ชาวบ้านตำบลละหาร ได้ร่วมกันเก็บผักตบชวาที่ลอยอยู่ในลำคลองเป็นจำนวนมาก อีกทั้งสภาพน้ำยังมีกลิ่นเน่าเหม็น ชาวบ้านในชุมชนจึงได้ร่วมด้วยช่วยกันเก็บผักตบชวาขึ้นฝั่งและเทน้ำปุ๋ยชีวภาพลงในคลอง ทำให้สามารถใช้เรือพายสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สร้างสัมพันธภาพที่ดีของศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง ให้ชาวบ้านในละเเวกใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ความสามัคคีอันดีงามในชุมชนทั้ง 2 ศาสนา อีกทั้งยังเป็นต้นแบบแก่เยาวชนรุ่นหลังในการอนุรักษ์และรณรงค์ให้ชุมชนห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด ส่งเสริมความสามารถความคิดสร้างสรรค์ในการเเสดงออกของนักเรียน พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาลำคลองในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน
การเเข่งขันเรือพายในครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 24 ทีม แข่งกันในระยะทาง 120 เมตร ชิงถ้วยรางวัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และเงินรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันจำนวน 5,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 3,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 2,000 บาท รางวัลที่ 4 จำนวน 1,000 บาท โดยภายในงานมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงให้ความสนใจและเข้าชมการเเข่งขันเรือพายเป็นจำนวนมาก

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: