ร่วมกันสร้างฝายเก็บน้ำ ลำน้ำญวน

ร่วมกันสร้างฝายเก็บน้ำ ลำน้ำญวน

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.พะเยา ร่วมกับส่วนราชการ และราษฎรจิตอาสา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จัดกิจกรรมสร้างฝายเก็บน้ำ ลำน้ำญวน โดยมี นายอำเภอเชียงคำเป็นประธานฯ ณ ดงป่าเปื๋อยเปียง บ.เปื๋อยเปียง ต.หย่วน อ.เชียงคาน จ.เชียงราย

Leave a Reply

%d bloggers like this: