ปรับปรุง “หาดนางคอย” ชายหาดแห่งขุนเขา ให้เป็นแห่งท่องเที่ยว

ปรับปรุง “หาดนางคอย” ชายหาดแห่งขุนเขา
ให้เป็นแห่งท่องเที่ยว สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรแก่นักท่องเที่ยว

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.เลย ร่วมกับส่วนราชการหน่วยระดับอำเภอ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ปากตม และผู้ประกอบการ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ “หาดนางคอย” บ้านคกงิ้ว ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย เพื่อให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรแก่นักท่องเที่ยว

Leave a Reply

%d bloggers like this: