ราชบุรี – จัดกิจกรรม ออกเดินรณรงค์ชวนชาวบ้าน ออกไปเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมนึก แม้นจิตต์ นายก อบต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.นครชุมน์ ได้ร่วมกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) และเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลนครชุมน์ กว่า 100 คน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร่วมกันเดินรณรงค์ไปตามหมู่บ้าน เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

นายสมนึก แม้นจิตต์ นายก อบต.นครชุมน์ กล่าวว่า พร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.62 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยในวันนี้ทาง อบต.นครชุมน์ ได้ร่วมกับทาง โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (ดงมะม่วง)เจ้าหน้าที่ อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

โดยทั้งนักเรียน เจ้าหน้าที่ อบต.และ อสม.ได้ร่วมกันถือป้ายการณรงค์การเลือกตั้ง ออกเดินรณรงค์เริ่มตั้งแต่ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ ไปตามถนนเลียบริมแม่น้ำแม่กลอง เข้าไปตามหมู่บ้าน เพื่อเผยแพร่และเชิญชวนประชาชนชาวตำบลนครชุมน์ ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด และขอให้เป็นไปด้วยบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ขายเสียง ขอให้เลือกคนดีมีคุณภาพมาบริหารบ้านเมืองและเป็นปากเป็นเสียงตัวแทนของพวกเราต่อไป

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: