จ.นครศรี หารือเตรียมจัดกิจกรรม Big day รณรงค์โค้งสุดท้าย การเลือกตั้ง ส.ส.

จ.นครศรี หารือเตรียมจัดกิจกรรม Big day รณรงค์โค้งสุดท้าย การเลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ และผู้แทนจากส่วนราชการ และอำเภอต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมจัดกิจกรรม Big day (รณรงค์โค้งสุดท้าย) ของการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 23 อำเภอ เวลา 08.30 น ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 สำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กำหนดจัดริ้วขบวนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์จากสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปตามถนนราชดำเนิน ไปสิ้นสุดที่ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2,000 คน จากนั้นเพื่อเป็นการนับถอยหลังประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเคาะประตูบ้านอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2562

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,201,857 คน แบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 8 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะตำบลท่าไร่ ตำบลปากนคร ตำบลบางจาก ตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าซัก และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 2 ประกอบด้วย อำเภอเชียรใหญ่ หัวไทร ปากพนัง เขต 3 ประกอบด้วย อำเภอพระพรหม เฉลิมพระเกียรติ อำเภอชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์ เขต 4 ประกอบด้วย อำเภอทุ่งสง และ อำเภอบางขัน เขต 5 ประกอบด้วย อำเภอทุ่งใหญ่ ถ้ำพรรณรา ฉวาง พิปูน เขต 6 ประกอบด้วย อำเภอร่อนพิบูลย์ ลานสกา ช้างกลาง และ นาบอน เขต 7 ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ยกเว้น ตำบลท่าไร่ ตำบลปากนคร ตำบลบางจาก ตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลโพธิ์เสด็จ
ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าซัก และ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช) และ อำเภอท่าศาล. ส่วนเขต 8 ประกอบด้วย อำเภอสิชล
ขนอม นบพิตำ และ อำเภอพรหมคีรี รวมหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2,013 หน่วยเลือกตั้ง….

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
ณรงค์ศักดิ์-รัตนาภรณ์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 มีนาคม 2562

Leave a Reply

%d bloggers like this: