ราชบุรี กกต.ราชบุรีประชุมชี้แจงการจัดทำบุญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดราชบุรี

วันที่ 12 มี.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี จัดประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตของจังหวัดราชบุรี ให้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด โดยมีพันตำรวจโทดิตถชาติ กอสนาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี

โดยพันตำรวจโทดิตถชาติ กอสนาน ได้เปิดเผยว่า บรรยากาศในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเป็นโดยรวมของจังหวัดราชบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งกฎระเบียบของ กกต. ทางสำนักงานได้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องทั้งทางโทรศัพท์มาสอบถามและการจัดประชุมอบรมให้ความรู้ ส่วนการร้องเรียนขณะนี้มีทั้งหมด 4 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวน สอบสวน ขณะที่การเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 17 มีนาคมนี้ทุกหน่วยได้เตรียมพร้อมเป็นอย่างดี ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ก็ให้มาใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ตามเขตเลือกตั้งที่เลือกไว้ แนะนำให้เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ มีรูปถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก และศึกษาข้อห้ามในการลงคะแนน เช่นห้ามถ่ายภาพตัวเองในคูหาลงคะแนน ซึ่งแบบนี้ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: