ราชบุรี – ค่าฝุ่นพิษในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี เพิ่มสูงเกินมาตรฐานแล้ว

ในช่วงเช้าของวันที่12 มี.ค. 62บรรยากาศบริเวณบนยอดเขาแก่นจันทน์ ซึ่งอยู่ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี มีหมอกควันลอยคละคุ้งไปทั่ว ทำให้อากาศเริ่มมืดครึ้ม ผู้ที่ต้องอยู่กลางแจ้งก็เริ่มมีความผิดปกติในเรื่องของทางเดินหายใจ ด้านสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 จ.ราชบุรี ก็ได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งพบว่ามีปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5X มีค่า 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจึงได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ควรเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ด้านนางสาววิจิตรา เนตรอุบล อายุ 40 ปี ซึ่งมาออกกำลังกายด้วยการเดินขึ้นเขาแก่นจันทน์ วันละหลายรอบก็บอกว่า ปกติก็จะมาเดินขึ้นลงเป็นประจำ เพราะชื่นชอบการออกกำลังกาย และชอบอากาศบริสุทธิ์ บนยอดเขา แต่มาวันนี้เริ่มรู้สึกว่าอากาศนั้นเปลี่ยนไป มีหมอกควันหนา มาปกคลุม ทำให้อากาศในยามสายก็ยังสลัวอยู่ และหายใจลำบาก ซึ่งปกติที่มาออกกำลังไม่เคยต้องใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก แต่วันนี้ต้องใช้ผ้าปิดเพราะรู้สึกว่าหายใจลำบากและคิดว่าอากาศก็น่าจะเริ่มเป็นอันตรายแล้ว

สำหรับในพื้นที่จ.ราชบุรี นั้นเริ่มได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นพิษ มาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา และทางจังหวัดราชบุรี ได้มีประกาศห้ามในการเผาออกหนังสือคำสั่งด่วน ลงนาม ณ วันที่ 26 มกราคม 2562 ประกาศห้ามให้มีการเผาไร่ นา ขยะ ฯลฯ โดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยแจ้งหน้งสือไปยังนายอำเภอ ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ผู้อำนวยการท้องถิ่น เพื่อแจ้งให้ประชาชน สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ขอความร่วมมือกันทุกฝ่าย โดยทางจังหวัดจะทวีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามลำดับ จากแจ้งขอความร่วมมือ เป็นห้ามกระทำการฝ่าฝืน ไปสู่การดำเนินคดีอาญา จนกระทั่งเรียกค่าเสียหายทางแพ่งหากมีมูลตามขั้นตอน เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ขอความร่วมมือร่วมใจให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตเดือน ม.ค. – ก.พ. 2562 และทางฝนหลวง ได้เข้ามาช่วยทำฝนเทียม ซึ่งทำให้สถานการณ์ฝุ่นพิษ นั้นลดลงไปได้ แต่ในวันนี้ค่าฝุ่นพิษกลับมาเริ่มสูงอีกครั้งแล้ว

//////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: