จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมเตรียมพร้อมประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกับเดินทางลงพื้นที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เพื่อตรวจสถานที่และความพร้อมด้านต่างๆ ในการจัดทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวัน เวลา และฤกษ์ ที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้ คือ วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์ 11.52 – 12.38 น. พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด , วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ฤกษ์ 17.10 – 22.00 น. พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ , วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ฤกษ์ 12.00 เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก , วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 อันเชิญน้ำอภิเษกจากจังหวัดไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย , วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ณ วัดสุทัศนเทพวราราม และวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 แก่เชิญน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อประกอบพิธีน้ำอภิเษกต่อไป
ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดสถานที่ทำน้ำอภิเษกจังหวัด ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวัน เวลา และฤกษ์ ที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้ในข้างต้น.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ

Leave a Reply

%d bloggers like this: