ราชบุรี ข่าว – วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 16 เยี่ยมชมกิจการของกรมการทหารช่าง ราชบุรี

คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 เยี่ยมชมกิจการของกรมการทหารช่าง ราชบุรี

วันนี้ 13 มี.ค.62) ที่กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พลตรี ธีระพงษ์ เย็นอุทก ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้พระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยมีคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 พร้อมด้วย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในครั้งนี้ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน หน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง

จากนั้น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก ได้นำคณะนายทหารนักเรียน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 57 นาย เดินทางไปยังสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายภาณุรังษี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจการจัด การดำเนินงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมาของกรมการทหารช่าง โดยมี พลตรี เจษฏา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่าง กล่าวต้อนรับ คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 ได้รับชมวีดีทัศน์การบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจการจัด การดำเนินงาน ในห้วงที่ผ่านมา ของกรมการทหารช่าง และกองพลทหารช่าง จากนั้น รองเจ้ากรมการทหารช่าง ตอบข้อซักถามของนายทหารนักเรียน

โดยหลังจากนั้น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของกรมการทหารช่าง และกองพลทหารช่างแล้ว ทางคณะผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก อาจารย์ และนายทหารนักเรียน ได้มีแผนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง กรมการทหารช่างอีกด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: