ปฎิบัติบูชาแดนพุทธภูมิ ผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตและร่วมฉลองพระวิหารหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ปฎิบัติบูชาแดนพุทธภูมิ

เมื่อเร็วๆนี้ทาง คุณสุธรรม – คุณสมทรง สัจจาภิมุข ผู้จัดการทั่วไป สายการบินอินเดีย
นำชาวคณะญาติธรรม จำนวน 168 คนจากประเทศไทยเดินทางไปปฎิบัติบูชา ณ แดนพุทธภูมิ ระหว่างวันที่ 9-18 มีนาคม 2562 พร้อมผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตและร่วมฉลองพระวิหารหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูอาทรธรรมานุสิฐ (บุญเลิศ คุตฺตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดกุสาวดี พุทธวิหาร และ
พระครูปภัศรสิริคุณ (สว่าง สิริภทฺโท)เจ้าอาวาสวัดทุ่งห้วยทราย(ป่าภูหัน)
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานนำปฎิบัติบูชา ณ วัดกุสาวดี พุทธวิหารรัฐ UP ประเทศอินเดีย

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: