เขตบางบอน ติวเข้มเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งกลาง

เขตบางบอน ติวเข้มเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งกลาง

(13 มี.ค.62) เวลา 16.00 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 26 กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ติวเข้มเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(จพง.ปน.) คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง จำนวน 1 ชุด คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 14 ชุด คณะกรรมการนับคะแนน จำนวน 9 ชุด มีผู้เข้าอบรมจำนวน 160 คน และคณะผู้บริหารเขตร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมเอกชัย 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตบางบอน

>>สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีนายมงคล กฤษฎาพรรณ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน พร้อมด้วยนายสมเจตน์ ศรีงามดี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อให้การเลือกตั้งล่วงหน้าของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามขั้นตอน ระเบียบกฎหมาย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าให้มากที่สุด

Leave a Reply

%d bloggers like this: