ปทุมธานี กรมปศุสัตว์ เริ่ม Kick Off สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ปทุมธานี กรมปศุสัตว์ เริ่ม Kick Off สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม (Kick Off) โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมควบคุมโรค ร่วมกันจัดขึ้น โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ต่างทยอยนำสัตว์เลี้ยง เข้ามาใช้บริการภายในงานอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่บรรยากาศภายในงาน มีทั้งการจัดแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง การฉีดวัคซีน Pre-Exposure ให้บุคคลกลุ่มเสี่ยง การผ่าตัด ทำหมันให้แก่สุนัข-แมว
นอกจากนี้ ยังมีการปล่อยคาราวานอาสาปศุสัตว์และทีมสัตวแพทย์ ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ให้เฝ้าระวังหากพบสุนัข แมว มีอาการน่าสงสัยป่วย หรือตาย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ หรือแจ้งได้ที่สายด่วนของกรมปศุสัตว์ 063-2256888 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทันท่วงที.

อนันต์ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: