ปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร์ตรวจวัดสุขภาพตาป้องกันภาวะต้อหินในกิจกรรมสัปดาห์ต้อหินโลก

ปทุมธานี รพ.ธรรมศาสตร์ตรวจวัดสุขภาพตาป้องกันภาวะต้อหินในกิจกรรมสัปดาห์ต้อหินโลก
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ และนางสาวพลิตา พุทธรัสสุ รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 ร่วมเปิดงานสัปดาห์ต้อหินโลก ประจำปี 2562 โดยมีประชาชน จำนวน 250 คน เข้ารับการตรวจโรคต้อหินฟรี เพื่อให้ประชาชนคนไทยตระหนักถึงอันตรายและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคต้อหิน อีกทั้งต้องการรณรงค์ให้ทุกท่านตรวจสุขภาพตาเป็นประจำเพราะวิทยาการสมัยใหม่สามารถป้องกันและรักษาโรคนี้ได้ พร้อมชวน ประชาชนร่วมงานการกุศล Run for Blindness
ต้อหิน เป็นโรคทางดวงตาที่พบได้บ่อย หากไม่รักษา มีอันตรายถึงขั้นตาบอด ซึ่งการสูญเสียการมองเห็นจากโรคต้อหินนั้นเป็นการสูญเสียแบบถาวร ไม่สามารถที่จะแก้ไขให้กลับคืนมามองเห็นดังเดิมได้ และเนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลกที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี โรงพยาบาลกรุงเทพร่วมรณรงค์อยากให้คนไทยทุกคนใส่ใจรู้เท่าทันโรคต้อหิน เข้ารับการตรวจสุขภาพตากับจักษุแพทย์ เพื่อตรวจหาต้อหินแต่เนิ่น ๆ โรคต้อหินพบได้ทุกช่วงอายุ ส่วนบรรยากาศภายในงานสัปดาห์ต้อหินโลกมีกิจกรรมที่สำคัญ 2 ส่วน คือ 1.การตรวจโรคต้อหินฟรี จากอาจารย์จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในสัปดาห์ต้อหินโลกและต้องการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคต้อหินเพราะเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของคนไทยและคนทั่วโลก ในเมืองไทยก็มีคนมีชื่อเสียงหลายท่านที่ต้องสูญเสียการมองเห็นจากโรคต้อหิน ในงานจะมีน้องจุ๊บจิ๊บ นางสาวพลิตา พุทธรัสสุ รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 มาพูดคุยเรื่องสุขภาพดวงตาบนเวที 2.มีการแถลงข่าวการจัดงานการกุศล Run for Blindness โดยสมาคมธรรมศาสตร์และชมรมทูตกิจกรรมทีมเชียร์ลีดเดอร์ของธรรมศาสตร์ ทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนนักศึกษาธรรมศาสตร์ ในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีนี้ โครงการ TU Run for Blindness ซึ่งเป็นโครงการเดินวิ่งเพื่อการกุศล จัดกิจกรรมเพื่อรับบริจาคดวงตา และรณรงค์ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการมองเห็น ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมซึ่งมีสุขภาพแข็งแรง ได้ร่วมกันบริจาคอวัยวะและดวงตา ตลอดจนมีจิตสำนึกเชิญชวนผู้คนใกล้ตัวให้มาร่วมกันบริจาคดวงตามากขึ้น.

อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: