นายปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล ผู้สมัคร ส.ส. เบอร์16 เขต19 สะพานสูง กทม.พบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชน !!

นายปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล ผู้สมัคร ส.ส. เบอร์16 เขต19 สะพานสูง กทม.พบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชน !!
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562 นายปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล ผู้สมัคร ส.ส.เบอร์ 16 เขต 19 สะพานสูง กทม.ได้เข้าพื้นที่บริเวณชุมชนและตลาด เพื่อเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างก็รู้สึกดีใจที่จะมีการเลือกตั้ง และบางส่วนก็มีพรรคที่จะเลือกอยู่ในใจแล้ว อีกทั้งพ่อค้าแม่ค้าและพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาซื้อหาอาหาร ต่างก็ได้ร่วมให้กำลังใจกับนายปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล และอยากให้นายปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล ได้ประสบความสำเร็จในการลงสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้ ทั้งนี้จะได้เข้ามาช่วยเป็นตัวแทนให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตสพานสูงเข้าสู่สภาพร้อมกับทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อๆไป !!

Leave a Reply

%d bloggers like this: