นครนายก – มะยงชิด มะปรางหวานของดีนครนายก

นครนายก – มะยงชิด มะปรางหวานของดีนครนายก

เริ่มแล้วงานเกษตรนครนายก 15 มีนาคม 2562
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดรครนายก และพัฒนาการจังหวัดนครนายกจัดงานเกษตรนครนายก ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ให้กับเกษตรกรหลังฤดูเก็บเกี่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่หลากหลาย
ที่ลานอเนกประสงค์ห้างสรรพสินค้าบิ๊กวัน เขตเทศบาลเมืองนครนายก นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดงานเกษตรนครนายก ประจำปี 2562 พร้อมมอบรางวัลการประกวดมะยงชิด มะปรางหวาน กิ่งพันธุ์ และสินคแปรรูป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีรายได้หลังการเก็บเกี่ยว และการนำสินค้าทางการเกษตรออกจำหน่ายในช่วงนี้ ซึ่งได้แก่มะยงชิด มะปรางหวาน ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกษตรกรกำลังทำรายได้ที่ดี เป็นผลผลิตที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายก เป็นที่รู้จักกันในนามผลไม้ที่คนซื้อไม่กิน คนกินไม่ได้ซื้อ เนื่องจากราคาสูง เป็นผลไม้ที่มีคุณภาพ ลูกใหญ่เปลือกหนาเม็ดลีบ เนื้อหวานกรอบ เก็บได้นาน เนื่องจากพื้นที่จังหวัดนครนายกเหมาะแก่การปลูกพืชชนิดนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นรสชาติจะดีกว่า ทำให้ราคาจำหน่ายสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าแปรรูปที่หลากหลาย นำมาจำหน่ายกันโดยเกษตรกรโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งกิ่งพันธุ์ต่างๆก็มีจำหน่าย พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลการเพาะปลูกอย่างมีคุณภาพ โดยงานจะมีถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ท่านที่ผ่านไปมาหรือมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก อย่าลืมแวะมาชิม ช๊อป กันให้ได้งานนี้ห้ามพลาด ..

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

%d bloggers like this: