มุกดาหาร กกต.ปล่อยแถวกวาดล้างการทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.

มุกดาหาร กกต.ปล่อยแถวกวาดล้างการทุจริตเลือกตั้ง ส.ส.
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายอุทิน สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เข้าร่วมในครั้งนี้กว่า 250 คน ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปีนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวนมากและทุกพรรคการเมืองมีการแข่งขันกันสูง หลังจากที่ประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้งมานานถึง 5 ปี ทุกพรรคการเมืองพยายามเอาชนะคู่แข่งทางการเมือง ด้วยการจูงใจหลายช่องทาง เพื่อให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาฯ การเสนอแนวนโยบายก็แตกต่างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เป็นนโยบายที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์โดยตรงมีมากขึ้น ผมต้องการให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนแข่งขันกันอยู่ในกรอบกติกาของกฎหมาย การเลือกตั้งของจังหวัดมุกดาหารจะต้องโปร่งใส สุจริต ไม่มีเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามมา ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่คิดจะทำผิดกฎหมาย จึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุดป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ตรวจตระเวนไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตามหมู่บ้านและชุมชน หากพบการกระทำผิดก็ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นายอุทิน สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยบัดนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 จังหวัดมุกดาหารมีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 73 คน แยกเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 35 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 38 คน มีพรรคการเมืองแข่งขันกันสูง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามผู้ที่คิดจะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่องทางใด ๆ เช่น การแจกจ่ายเงินซื้อเสียง การขนคนมาฟังปราศรัย การทำลายป้ายผู้สมัคร และการขนคนมาลงคะแนน เป็นต้น อันจะส่งผลให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับศูนย์สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร จัดให้มีพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหารขึ้น

นายอุทิน ฯ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับวันนี้เนื่องจากว่าเลือกตั้ง ส.ส.ผู้สมัครเยอะและมีการแข่งขันสูง โอกาสที่จะไปทำสิ่งผิดกฎหมาย ส่งผลการเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม หลังจากที่ถอดถอนผู้สมัคร วันนี้มีชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดฝ่ายปกครอง เพื่อลงไปในพื้นที่ทำงานสำรวจ ไปลาดตระเวนตรวจสอบในพื้นที่ว่ามีการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือไม่ เป็นการป้องปรามไปด้วยว่า เรื่องของข้อกฎหมายจะต้องปฎิบัติตามกฎหมายเป็นหลัก อย่าได้ทำผิดกฎหมายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยเป็นหูเป็นตา และ กกต.จะลงไปในหมู่บ้านชุมชน เพื่อตรวจสอบว่ามีการจ้างคนไปฟังปราศรัย หรือแจกเงินมาเลือกตัวเอง ถ้าเจอการกระทำผิดกฏหมายก็จะดำเนินการตามกฏหมาย ปัจจุบันมีการร้องเรียนเล็ก ๆ น้อย ๆ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องป้าย และในวันที่ 17 มีนาคม 62 จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน จังหวัดมุกดาหารเปิดหน่วยเลือกตั้งบริเวณที่ว่าการอำเภอทั้ง 7 อำเภอ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: