เปิดงานศาลหลักเมืองของดีเมืองน้ำยืน ประจำปี 2562

เปิดงานศาลหลักเมืองของดีเมืองน้ำยืน ประจำปี 2562
วันที่ 16 มีนาคม 2562 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดงานศาลหลักเมืองของดีเมืองน้ำยืน ประจำปี 2562
งานแสดงวัฒนธรรม3 เผ่า ลาว เขมร กูย ยิ่งใหญ่ตะการตา และไม่เคยทำแสดงที่ใดมาก่อน นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เปิดเผยว่า อำเภอน้ำยืน ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงารัฐวิสาหกิจ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สถานศึกษาผู้นำท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนร่วมจัดงานศาลหลักเมือง ประเพณีของดีเมืองน้ำยืน ประจำปี 2562 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปตลอดทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภายในงานมีการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เมืองน้ำยืน พร้อมการแสดงนิทรรศการจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปร่วมชมงานศาลหลักเมืองประเพณีของดีเมืองน้ำยืน ประจำปี 2562 วันที่ 16-20 มีนาคม 2562 นี้ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

ศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: