นักท่องเที่ยวจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พาครอบครัวหนีสภาพอากาศร้อนมาเที่ยวพักผ่อนบริเวณชายทะเลชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลา

นักท่องเที่ยวจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พาครอบครัวหนีสภาพอากาศร้อนมาเที่ยวพักผ่อนบริเวณชายทะเลชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลาสงขลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของการเข้าสู่ฤดูร้อนในภาคใต้ ภายใต้ทิวสนอันร่มรื่น แม้ทะเลมีคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง แต่ลมทะเลพัดเข้ามาช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดี
ตลอดทั้งวันสภาพอากาศในจังหวัดสงขลาอากาศร้อน ท้องฟ้า แจ่มใสไร้เมฆ ทะเลมีคลื่นพัดเข้าหาฝั่ง หาดทรายขาวสะอาดหลังภาคใต้ผ่านพ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและเข้าสู่ฤดูร้อนมาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
และในช่วงวันนึ้ ที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลาสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยพุทธและนักท่องเที่ยวชาวไทยมุสลิมจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พาครอบครัวหนีสภาพอากาศร้อนมาเที่ยวพักผ่อนบริเวณชายทะเล ชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลาสงขลา ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ภายใต้ทิวสนอันร่มรื่นแม้ทะเลมีคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง แต่ลมทะเลพัดเข้ามาช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดี ต่างพาบุตรหลานลงเล่นน้ำทะเลคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน โต้คลื่นลมที่พัดเข้าหาฝั่ง มีพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดโดยไม่ให้คลาดสายตา

และในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนของทุกปี นอกจากจะมีนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดในภาคใต้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้ว ก็ยังมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้พาครอบครัวหนีความวุ่นวายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ มาเที่ยวพักผ่อนบริเวณชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลาสงขลาเช่นเดียวกัน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: