สระบุรี บรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขต นอกเขตพื้นที่คึกคัก

สระบุรี บรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขต นอกเขตพื้นที่คึกคัก
ข้าราชการ ประชาชน ทหาร ตำรวจ และเยาวชน ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมาก ต่อแถวยาวเหยียด ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจ อส.รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ส่วนใหญ่อยากได้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศอย่างจริงจัง ไม่โกงกินบ้านเมือง ช่วยบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทำเศรษฐกิจที่ตกต่ำให้ดีขึ้น
วันที่ 17 มี.ค.62 ที่บริเวณหน้า อบจ.หลังเก่า ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ประชาชน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ล่วงหน้าในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยจังหวัดสระบุรีแบ่งพื้นที่การเลือกตั้งล่างหน้าออกเป็น 3 เขต ประกอบด้วยเขต 1 บริเวณหน้า อบจ.สระบุรีหลังเก่า มีผู้ลงชื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 10,222 คน แบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น 13 หน่วย เขต 2 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแก่งคอย มีผู้ลงชื่อใช้สิทธิ์ จำนวน 7,024 คน และเขต 3 มีผู้ลงชื่อขอใช้สิทธิ์ จำนวน 6,205 คน โดยบรรยากาศที่พื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดสระบุรี ใช้พื้นที่บริเวณหน้า อบจ.หลังเก่า ภายบริเวณศาลากลาง จ.สระบุรี(หลังเก่า)จัดให้เป็นพื้นที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ล่วงหน้า ปรากฏว่ามีประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน(ที่อยู่ต่างถิ่น) ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค.62 ต่างทยอยกันมาใช้สิทธิ์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ และผู้ตรวจการการเลือกตั้ง เฝ้าคอยสังเกตการณ์ ว่ามีการชี้แนะผู้มาใช้สิทธิ์ให้เลือกเบอร์ไดหรือไม่ มีการแจกจ่ายเงินหรือไม่ และหัวคะแนนนำผู้มาใช้สิทธิ์หรือไม่
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่การเลือกตั้งล่วงหน้าคือ ประชาชนไม่เข้าใจว่าหน่วยเลือกตั้งของตนเองนั้นอยู่หน่วยไหน ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากว่าผังที่ทาง กกต.เขียนมามีเพียงป้ายเดียว และไม่ได้บอกจังหวัดว่าหน่ายเลือกตั้งที่ 123…ประกอบไปด้วยจังหวัดอะไร แต่ถ้าบอกจังหวัดอะไรประชาชนที่เข้าไปดูก็จะรู้ว่าตนเองอยู่เลือกตั้งหน่วยไหน จึงต้องมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอยู่ตลอดเวลา และปัญหาอีกอย่าคือเรื่องสถานที่การจอดรถให้กับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคับแคบเนื่องจากว่าบริเวณหน้าศาลากลางได้มีการจัดงานมหกรรมสินค้าราคาถูก ทำให้พื้นที่เต็มไปด้วยร้านค้า จึงทำให้ไม่มีที่จอดรถให้กับผู้มาใช้สิทธิ์
ทางด้านนายชาญณรงค์ แสงนวล ผอ.เลือกตั้งเขต 1 กล่าวว่า เนื่องจากประชากรที่มาทำการเลือกตั้งในแต่ละหน่วย ที่กกต.แบ่งมามีจำนวนมากเกินไป ซึ่งควรจะแบ่งในแต่ละหน่วยให้น้อยกว่านี้ ทำให้ประชาชนแออัดในพื้นที่ ทำให้ประชากรไม่กระจาย คือจำนวนหน่วยกับคนหมื่นกว่าคนควรจะมีหน่วยเลือกตั้งมากกว่านี้
ส่วนผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้า อยากได้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศอย่างจริงจัง ไม่เข้ามาโกงกินบ้านเมือง พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และทำเศรษฐกิจที่ตกต่ำให้ดีขึ้น ไม่ชอบรัฐบาลที่เข้าไปแล้วตั้งหน้าที่จะทะเลาะกันอย่างเดียว คิดเลยทำเลย อยากได้รัฐบาลที่ทำงานจริงๆ และรวดเร็ว

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: