ราชบุรี ข่าว – หน่วยเลือกตั้งกลางล่วงหน้า เขต 5 ราชบุรี เบื้องต้น นภ.เผยไม่มีปัญหาในการลงคะแนนเลือกตั้ง

ราชบุรี ข่าว – หน่วยเลือกตั้งกลางล่วงหน้า เขต 5 ราชบุรี เบื้องต้น นภ.เผยไม่มีปัญหาในการลงคะแนนเลือกตั้ง

บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งกลางล่วงหน้า เขต 5 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี คึกคัก โดยมีนายอำเภอดำเนินสะดวกค่อยดูแล เบื้องต้นเผยไม่มีปัญหาในการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.62 ที่เต็นท์จุดหน่วยเลือกตั้งกลางล่วงหน้า ณ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งล่วงหน้า เขต 5 ราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีประชาชนจำนวนมาก ได้มารอเข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้ง โดยในส่วนของเขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 1,051 คน ซึ่งในช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00 – 12.00 น. มีประชาชนในพื้นที่เขต 5 มาใช้สิทธิ์แล้วกว่า 1,000 คน โดยมี นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอดำเนินสะสะดวก และเจ้าหน้าที่ กกต.ประจำหน่วยเลือกตั้ง เขต 5 ราชบุรี ดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับประชาชนชาวดำเนินสะดวกที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนล่วงหน้าในครั้งนี้ ต่างก็ดีใจที่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และขอเลือกคนดีเข้าสภาเป็นผู้แทนของตน

นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอดำเนินสะสะดวก ได้เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี มีหน่วยเลือกตั้งก่อนล่วงหน้าทั้งหมด 5 จุด ซึ่งในส่วนอำเภอดำเนินสะดวก เขต 5 ถือเป็นหน่วยเลือกตั้งก่อนล่วงหน้าเป็นจุดที่ 5 มีประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 1,051 คน โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเป็นจำนวนมาก และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาในการลงคะแนนเลือกตั้ง และขอเชิญประชาชนชาวราชบุรี ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อของตนเองด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: