บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง 6 เขต เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจมารอใช้สิทธิตั้งแต่ก่อนเปิดคูหากันเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง 6 เขต เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจมารอใช้สิทธิตั้งแต่ก่อนเปิดคูหากันเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง 6 เขต ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นไปอย่างคึกคัก เช่น เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ อาคารครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยต่างตื่นตัวให้ความสนใจมารอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ก่อนเปิดคูหา นอกจากนี้นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงเลือกตั้งล่วงหน้าที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และตรวจดูความเรียบร้อย โดยมีลูกเสืออาสา กกต. และ รด.จิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง จำนวนกว่า 25,348 คน โดยในส่วนเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้ลงทะเบียน จำนวน 9,671 ราย ซึ่งในวันนี้ (17 มี.ค. 62) ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างเต็มที่ แม้จะพบปัญหาบ้างในเรื่องของระบบการตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote ล่มในช่วงแรก เนื่องจากมีผู้ใช้งานกันเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ แต่ได้มีการแก้ปัญหาโดยการให้เจ้าหน้าที่และลูกเสืออาสา กกต. ช่วยตรวจสอบรายชื่อให้กับประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แทน พร้อมทั้งเพิ่มความรวดเร็วในการลงคะแนน โดยได้มีการแบ่งชุดคะแนนออกเป็น 13 ชุด เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
สำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง จะมีการแยกบัตรเป็นรายจังหวัด แล้วจะมีเจ้าหน้าที่จากไปรษณีย์นำส่งแยกตามจังหวัดต่อไป เพื่อนำไปนับรวมคะแนนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ต่อไป.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
# สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: