ผู้การจราจร ต้องมีความพร้อมทันสมัยสมาร์ทแข่งแรง ว่องไว เพื่อพร้อมทุกสถาณการณ์การ

ผู้การจราจร ต้องมีความพร้อมทันสมัยสมาร์ทแข่งแรง ว่องไว เพื่อพร้อมทุกสถาณการณ์การออกตรวจจราจรติดขัด ตากแดด ตากลม และตากฝนในบางครั้ง ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ คู่ใจ เพื่อออกตรวจการจราจรจรให้กับพี่น้องประชาชนได้มีความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน การระบายรถออกสู่บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจรติดขัด การประสานงาน บก.02 สู่พื้นที่โดยมีชุดเคลื่อนที่ตำรวจโครงการพระราชดำริ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เด็กไกล้คลอด รถเสีย และนำผู้ป่วยสู่โรงพยาบาลเป็นการช่วยเหลือชีวิตคนทั้งสิ้น พยายามหาทางออกให้กับประชาชนโดยมีการประสานงานการแจ้งเหตุทุกช่องทางเพจ 1197 หรือโทรสายด่วน และ เพจของผู้การที่รอรับเรื่องร้องเรียนให้กับพี่น้องประชาชนเสมอมา อีกทั้งยังออกตรวจเยี่ยมการเป็นอยู่ของลูกน้อง สน.ต่างๆให้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ตามพื้นที่ และออกตรวจตามพื้นที่ต่างๆ บริเวณทั่วกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิธิภาพ..

ผู้การปิ่น จ.1

Leave a Reply

%d bloggers like this: