ปทุมธานี ปชช.ทยอยเดินทางมาเลือกตั้งล่วงหน้าตามที่ลงทะเบียนไว้

ปทุมธานี ปชช.ทยอยเดินทางมาเลือกตั้งล่วงหน้าตามที่ลงทะเบียนไว้
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2562 โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประชาชนชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตตามที่ลงทะเบียนไว้ โดยมีนางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย
นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในส่วนของหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง มีผู้ประสงค์ของใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจำนวน 11,226 คน บรรยากาศมีประชาชนเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อใช้สิทธิ์ ส่วนในเขตเลือกตั้งล่วงหน้าเขตอื่น ๆ ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 2 ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา จำนวน 10,688 คน, เขตเลือกตั้งที่ 3 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลท่าโขลง จำนวน 42,603 คน, เขตเลือกตั้งที่ 4 ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต จำนวน 47,171 คน, เขตเลือกตั้งที่ 5 วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม จำนวน 5,595 คน, เขตเลือกตั้งที่ 6 โดมโรงเรียนธัญรัตน์ จำนวน 17,500 คน จังหวัดปทุมธานี มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ารวมจำนวน 134,783 คนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะไปใช้สิทธิ และประชาชนทั่วไป มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ข้าราชการ ตำรวจ นักเรียนจิตอาสาโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ช่วยประชาสัมพันธ์จดลำดับที่ของผู้มีสิทธิ ขอให้ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ใจเย็น ๆ เนื่องจากบางหน่วยเป็นห้องแอร์ บางแห่งเป็นโดมอาจจะมีอากาศร้อนหน่อย ทางหน่วยเลือกตั้งประจำเขตมีหน่วยปฐมพยาบาลหากมีผู้ป่วย รวมถึงมีจุดพักผ่อน นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่ประชาชนบางส่วนที่ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตไว้แล้ว แต่เมื่อมาตรวจสอบในบัญชีรายชื่อกลับไม่มี ซึ่งวิธีแก้ไขทางคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ทุกเขตตรวจสอบให้ชัดเจน ว่าบุคคลดังกล่าวมีหลีกฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตแล้วอย่างเช่น บางท่านลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต บางท่านอาจจะลงทะเบียนทางไปรษณีย์ แต่ชื่อไม่ได้ปรากฏในบัญชีรายชื่อ ก็สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้.
หมายเหตุ นางสาวสุรณี ผลทวี ผอ.กกต.ปทุมธานี 0814997078

อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: