นายอำเภอธัญบุรี จัดงานบวงสรวงฯ

อำเภอธัญบุรี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี จัดงานบวงสรวงฯ ตั้งแต่ ซันนี่ 13 – 17 มีนาคม 2562 ซึ่งในวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 18.00-20.00 น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ รถโดยสารประจำทาง รังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีได้นำกิจกรรมการแสดงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่บ้านปิยวรารมย์ หมู่บ้านสถาพร หมู่บ้านฟ้ารังสิต และชมรมกลองยาวหมู่บ้านซื่อตรง ไปร่วมแสดงในงานดังกล่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: