ราชบุรี  – ราชบุรีประกอบพิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ราชบุรี – ราชบุรีประกอบพิธีถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ในวันนี้ (18 มี.ค.62) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ที่บริเวณลานพระบรมรูปด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยภายในพิธีได้ประกอบพิธีสงฆ์ ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ถวายมาลัยคล้องพระกร และนำกล่าวถวายราชสดุดี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับงานวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ใช้ “พระราชกำหนด สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116” ขึ้นเป็นแห่งแรก และเริ่มทำการทดลองเพื่อศึกษาขึ้นในกรุงเทพฯ จนกระทั่งใน ร.ศ.124 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มีนาคม 2448 จึงได้จัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่ ต.ท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร โดยมอบอำนาจให้ท้องถิ่นดูแลบริหารจัดการกันเอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีมติให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: