ราชบุรี – กช.ราชบุรี จับมือทุกภาคส่วน จัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562

ราชบุรี – กช.ราชบุรี จับมือทุกภาคส่วน จัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562

ช่วงเวลา 13.30 น. วันที่ 19 มี.ค.62) ที่ห้องประชุมเสวนา ตึกกองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานเปิดประชุมและแถลงข่าวการจัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 โดยใช้หลักการดำเนินการจัดงานแบบประชารัฐ ร่วมกับพลเรือน ซึ่งถือเป็นการประชุมการเตรียมการจัดงานครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โรงเรียน ห้างร้าน ประชาชน และสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมติในที่ประชุมได้กำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2562 ร่วม 7 วัน 7 คืน

ทั้งนี้รองเจ้ากรมการทหารช่าง ได้แถลงข่าวจัดงานต่อสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมประชุม กรมการทหารช่าง จะร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2562 โดยกิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีการจัดกิกจรรม “เที่ยว ชม ชิม ชอป” “เที่ยว”กราบสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 200 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว, กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้กรมการทหารช่าง, กราบสักการะหลวงพ่อแก่นจันทน์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองราชบุรี, “ชม”การแสดงละครชาตรี, ชมนิทรรศการ และกิจกรรมการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นิทรรศการประวัติศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, นิทรรศการปลากัดไทย, การแสดง”DEMETER Show” และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดราชบุรี เช่นการแสดงรำดาวดึงส์ การแสดงเรื่องขุนศึก “ชิม”อาหารจากภัตตาคาร ร้านอาหารชื่อดัง และร้านอาหารอร่อย ของจังหวัดราชบุรี เช่น ร้านอาหารคาวบอยเฮ้าศ์, ร้านอาหารเรื่องของโอ่ง “ชอป”สินค้าโอทอป สินค้าราคาถูก สวนสนุกและการละเล่นต่างๆ สรรค์สร้างความบันเทิงให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

นอกจากนี้ยังได้กระทบไหล่กับดารา และนักแสดงจากช่อง 7 สี แชะรูป เช็ดอิน แชร์เฟสบุค โชว์รับของที่ระลึกฟรี ที่พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ทางกรมการทหารช่างจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงร่วม “เที่ยว ชม ชิม ชอป” งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2562 นี้

ส่วนบริเวณกรมการทหารช่าง ไปจนถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการติดตั้งป้ายงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 ขนาดใหญ่หน้าทางเข้ากรมการทหารช่าง และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี

สำหรับประวัติศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(รัชกาลที่ 2) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพิจารณาเห็นว่าที่ตั้งของเมืองราชบุรีแต่เคิมบริเวณวัดมหาธาตุวรวิหาร ทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองเสียเปรียบเชิงยุทธศาสตร์ต่อประเทศพม่าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองราชบุรี ตั้งแต่วันอังคาร แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ปีฉลู จุลศักราช 1179 พ.ศ.2360 จนถึงวันพฤหัสบดี แรม 15 ค่ำ เวลา 7 นาฬิกา ถึงกำหนดฤกษ์ฝังหลักเมือง ซึ่งก็สรุปได้ว่า หลักเมืองราชบุรีเรียกกันว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั้น ตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 2 นั่นเอง เมื่อฝังหลักเมืองตามตามกำหนดฤกษ์แล้วจึงได้มีการก่อสร้างกำแพงเมืองก่อด้วยอิฐถือปูน มีใบเสมา มีป้อม 6 ป้อม มีประตู 6 ประตู และยังก่อสร้างสิ่งอื่นๆ อีกด้วย

ปัจจุบันศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็ยังคงอยู่ในบริเวณกำแพงเมืองเก่า ถึงแม้นว่าในในปี พ.ศ.2440 ได้มีการย้ายศาลากลางจังหวัด ซึ่งเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง(ในกำแพงเมือง) มารวมกันกับศาลาว่าการมณฑลฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองก็ตาม แต่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมต่อมาในปี พ.ศ.2448 ในบริเวณกำแพงเมืองได้เป็นที่ตั้งของกองพลทหารบกที่ 4 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของค่ายทหาร “ค่ายภาณุรังษี” มีกรมการทหารช่าง และจังหวัดทหารบกราชบุรี เมื่อกรมการทหารช่างตั้งอยู่ในบริเวณกำแพงเมือง ซึ่งมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ด้วยก็มีความจำเป็นต้องดูแลและทำนุบำรุงรักษาบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้วย ซึ่งภายหลังทางกรมศิลปากรได้ออกแบสร้างศาลขึ้นมาใหม่ และในปี พ.ศ.2527 กรมการทหารช่างได้ออกแบบและซ่อมปรับปรุงใหม่อย่างสวยงามจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี จึงเป็นหลักเมืองเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในค่ายทหาร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชาของประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างมาก ทางกรมการทหารช่าง และจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขึ้นในเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้มาปิดทองและสรงน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ทั้งเป็นการรักษาสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อไป และถือเป็นการสมโภชหลักเมืองราชบุรีอีกประการหนึ่งด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: