กอช.จับมือมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่

กอช.จับมือมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเสวนาการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ โดยกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้น ณ โรงแรมเคพาร์ค อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการเงิน สร้างวินัยในการออม การวางแผนการเงินและตระหนักถึงการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในวัยเกษียณหลังอายุ 60 ปี แก่ผู้นำในจังหวัด ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ผู้นำดังกล่าวได้นำความรู้ไปเผยแพร่และบอกต่อให้กับลูกบ้านหรือคนในชุมชน ได้คระหนักถึงการวางแผนทางการเงินในยามแก่ชรา

สำหรับการลงพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ของ กอช. เป็นจังหวัดที่ 23 และ 24 โดยช่วงเช้าเป็นการจัดกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และช่วงบ่ายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการขยายการรับรู้แก่ผู้ที่ยังไม่เข้าถึงระบบการออมที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินสมทบตามช่วงอายุ ให้ได้สวัสดิการและเงินบำนาญไว้ใช้ดำรงชีพในยามเกษียณ ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพด้านการจัดสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ ที่จะนำไปสู่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ

Leave a Reply

%d bloggers like this: