เทศบาลนครลำปาง ร่วมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวลำปางออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 24 มีนาคมนี้

เทศบาลนครลำปาง ร่วมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวลำปางออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 24 มีนาคมนี้

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปางและเครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง กว่า 150 คน ร่วมกิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day) ร่วมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือน ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวลำปางตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน โดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: