ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร “ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร” นำกำลังเจ้าหน้าที่ สายตรวจ 3 ประสาน ( เขตพระนคร ) ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย บริเวณสพานเจริญรัฐ (ปากคลองตลาด) ตั้งแต่ สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด ถึง ท่าเรือราชินี เขตพระนคร. ( มีคลิป )..

ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร “ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร” นำกำลังเจ้าหน้าที่ สายตรวจ 3 ประสาน ( เขตพระนคร ) ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย บริเวณสพานเจริญรัฐ (ปากคลองตลาด) ตั้งแต่ สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด ถึง ท่าเรือราชินี เขตพระนคร. ( มีคลิป )..

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร “ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร” สั่งการให้ นายเจษฎา ประภาสะวัต “หัวหน้าฝ่ายเทศกิจฯ” และ นายคณิต ชุมช่วย “หัวหน้างานตรวจและบังคับการ” จัดกำลังเจ้าหน้าที่ (สายตรวจ 3 ประสาน) เขตพระนคร , จนท.เทศกิจเขตนคร 2,5,511,514,516 , จนท.ฝ่ายรักษาฯ , ร่วมกับ จนท.ทหาร สื่อสารที่1 , จนท.ตำรวจ สน.พระราชวัง , ลงพื้นที่ ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณสพานเจริญรัฐ (ปากคลองตลาด) ตั้งแต่ สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด ถึง ท่าเรือราชินี เขตพระนคร กทม.

โดยในวันนี้ ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร “ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร” ได้มอบหมายงานภารกิจแก่เจ้าหน้าที่ สายตรวจ 3 ประสาน “เขตพระนคร” ก่อนจะปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย บริเวณปากคลองตลาด ตั้งแต่ สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด ถึง ท่าเรือราชินี โดยในวันนี้ จนท.เขตพระนคร ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บ กวาดขยะ ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ขึ้นสูงไม่เรียบร้อยตัดออก บริเวณโดยรอบ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแก่ พ่อค้า แม่ค้า ไม่ให้วางสิ่งของ วางลุกล้ำบนไหล่ทาง บนฟุตบาท

เบื้องต้นในการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อเน้นย้ำในผลการปฎิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “นายกรัฐมนตรีฯ” ในเรื่องการตรวจร่วม ทหาร ตำรวจ เทศกิจ ในสายตรวจ 3 ประสาน และ ปฎิบัติตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน. ขวัญเมือง (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ในเรื่อง พรบ. การรักษาความสะอาด เเละ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ( NOW ทำจริง เห็นผลจริง )

Youtube

สายตรวจ 3 ประสาน เขตพระนคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย บริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด ถึง ท่าเรือราชินี

#ทหาร #ตำรวจ #เทศกิจ #สายตรวจ_3_ประสาน
#Now #ทำจริง #เห็นผลจริง
#นโยบายผู้ว่าราชกรุงเทพมหานคร
——-
ภาพ/ข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “พนักงานเทศกิจ ส.๑ เขตพระนคร” ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: