อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและจัดการ ยืนยันใช้ไบโอดีเซล B 100 ต้องผ่านขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพ ใช้ในรถยนต์ได้ไม่มีปัญหา

วันนี้ 20 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุม ศูนย์ไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รองศาสตราจารย์ สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไบโอดีเซล และเป็นผู้ถวายงานรัชกาลที่ 9 ในการผลิตไบโอดีเซล และเป็นผู้ดูแลศูนย์ไบโอดีเซล พร้อมด้วยอาจารย์สุพร ฤทธิภักดี อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องแนวทางการบริหารจัดการในการแก้ไขไบโอดีเซล(B100)ในรถยนต์ เพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการผลผลิตปาล์มน้ำมันซึ่งปัจจุบันมีราคาตกต่ำและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการนำน้ำมันปาล์ม B100 มาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลหรือเป็นทางเลือกใหม่ในการใช้น้ำมันอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวของเกษตรกรชาวสวนปาล์มทั้งประเทศ
โดยทางคณะสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง ได้ประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ไบโอดีเซล(B100) นานประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ
ซึ่งทางอาจารย์สุพร ฤทธิภักดี อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีฯได้สรุปถึงการใช้ไบโอดีเซลB100 ว่าตอนนี้คือลักษณะที่มาดูวันนี้อย่างน้อยๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการที่จะนำ B100 ไปใช้ การที่จำนำ B100 ไปใช้ ไม่ใช่ว่าจะเอา B 100 ไปใช้ได้เลย จะต้องเป็น B100 ที่มีการรับรองคุณภาพจริงๆ ไม่ใช่ว่าคุณจะเอา B100 ไปเติม B100 นั้นต้องการันตีให้ได้ว่าเป็น B100 ที่มีคุณภาพ ฉะนั้นเอาไปใช้ในรถยนต์ได้ แต่ทางสมาคมรถยนต์ นั้น ผมไม่พูดถึง พูดถึงว่า เรามาทำตรงนี้เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นเรื่องเกษตรกร ได้ใช้น้ำมันปาล์มที่ค้างสต็อกอยู่ ที่ราคาต่ำ ช่วยกระตุ้นรัฐบาลช่วยมาดูแลพวกเราหน่อย ในการใช้ส่งเสริมเป็น บี 20 ก็ได้ หรือ บี 50 ก็ได้ หรือ บี 10 ก็ได้ อย่างนี้ แนวทางน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าอาจารย์สุพรฯกล่าว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: