แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฯ จาก 7 ประเทศ กว่า 300 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดผ่านกล้องระดับภูมิภาคอาซียน

วันที่21 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 อาคาร 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดผ่านกล้องระดับภูมิภาคอาซียน โดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการส่องกล้องทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วยมาจากประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย จีน ไต้หวัน และประเทศสิงคโปร์ จำนวน 300 คน โดยแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนการบรรยาย ส่วนสาธิตการรักษา โดยการส่องกล้อง และการสอนหัตถการการส่องกล้อง ด้วย MODEL เสมือนจริง ที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยใช้เวลาในการประชุม 3 วัน
นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ กล่าวว่า ในโรคของท่อน้ำดีของตับอ่อน มันเป็นโรคที่เราวินิจฉัยได้ยาก โดยเฉพาะการเป็นมะเร็ง เราจะพบคนไข้ในระยะสุดท้าย เพราะมันเป็นโรคที่วินิจฉัยได้ยาก วันนี้เราจัดประชุม เพื่อที่อยากดูเรื่องการใช้อัลตร้าซาวน์ร่วมกับการส่องกล้อง ซึ่งเป็นการส่องกล้องที่สลับซับซ้อน เพื่อช่วยในวินิจฉัยการรักษาของโรคต่าง ๆ นั้น ในวันนี้เราจะประชุมในระดับอาเซียน เพื่อที่จะดูพัฒนาการส่องกล้องในระดับซับซ้อน ในการดูแลรักษาคนไข้ การประชุมในวันนี้จะมีวิทยากรมาจากทั้งในประเทศ โรงเรียนแพทย์ และวิทยากรจากต่างประเทศ จริง ๆ
การรักษาด้วยวิธีนี้จะมีอยู่ในประเทศไทยจะมีอยู่ในโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลศูนย์อยู่ไม่กี่แห่ง แต่เราคิดว่ามันเป็นวิธีการรักษาที่ถ้าแพทย์ทั่วไปในโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้รับความรู้ และมีทักษะการดูแล จะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ค่อนข้างมาก การปัจจุบันนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่การบรรยายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในที่ต่าง ๆ ร่วมทั้งต่างประเทศด้วย อันที่สอง จะมีการสาธิต เรื่องการรักษาด้วยวิธีนี้ จากแพทย์ที่มีความชำนาญ อันที่สาม มีการสอนหัตถการ คือมีการจำลองเสมือนจริง เพื่อให้แพทย์ที่ประชุม ได้ฝึกทักษะจริง ๆ อันนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนไข้ค่อนข้างมาก เราได้รับความกรุณาจากโรงเรียนแพทย์ อาจารย์โรงเรียนแพทย์ จากวิทยากรจากต่างประเทศ ๆ การจัดประชุมจัดโดยศูนย์ส่องกล้อง แผนกศัลยกรรม โรงพยาลหาดใหญ่ ซึ่งศูนย์ส่องกล้องของแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีการพัฒนา และเป็นศูนย์ในการฝึกอบรบของแพทย์ทั่วประเทศ วันนี้จะมีทั้งบุคลกรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาลประจำศูนย์ของกล้อง มาประชุมประมาณ 300 คน เป็นที่เราพัฒนาขึ้น เพื่อประโยชน์ของคนไข้ทั่วประเทศ นายแพทย์พีระพงษ์ กล่าว
และทั้งนี้นายแพทย์พีระพงษ์ ฯ ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าในอนาคต อาจจะมีหุ่นยนต์ผ่าตัด แต่หุ่นยนต์ผ่าตัด ราคาตัวละ 120 ล้านบาท สามารถสั่งการผ่าตัดจากอีกพื้นที่ได้ด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: